Devolli Corporation Sot

Dy aktivitete themelore: Prodhimi dhe shërbimet

- Lider i prodhimit dhe distribuimit të produkteve kualitative të kafesë të cilat janë brende lidere në treg.

- Lider i prodhimit dhe distribuimit të dyshekëve dhe sfungjerëve të standardeve më të larta në Kosovë.

- Rrjet i fuqishëm i distribuimit me pajisje dhe fuqi shitëse që e mbulon pothuajse tërë territorin e Kosovës;

- Cofee shop i parë në Kosovë;

- Më shumë se 500 punëtorë;

Portfolio e shitjes dhe distribuimit po zgjerohet vazhdimisht në linjë me potencialin
e tregut dhe ndryshimet në trende
.


Integrimi i brendeve lidere të kategorive të ndryshme të produkteve;

- Menaxhment i fokusuar në brend;

- Menaxhment i klientëve kryesorë;

- Ekip me përvojë të madhe në shitje;

- Qasje direkte në më shumë se 10.000 pika të shitjes në Kosovë.

 

Prioritetet tona strategjike:

- Arritja e potencialit të plotë biznesor     

- Fokusim i shtuar te konsumatorët         

- Përforcimi i ekipit