Informatat e nevojshme mbi profilin e Devolli Corporation, Të gjitha informatat rreth korporatës, misionit, historikut dhe vlerat e kompanis mund ti gjeni këtu...

Devolli Corporation

Na ndiqni në:

Një delegacion i lartë i Ushtrisë së SHBA viziton fabriken M&Sillosi

Sot me datë 28.06.2017 në ambientet e fabrikës M&Sillosi ishte për vizite një delegacion i lartë i Ushtrisë së SHBA. Ky delegacion, i kryesuar nga Gjenerali Tim Orr, pati mundësinë të njoftohet për së afërmi me aktivitetet e kompanisë të cilat iu prezantuan nga stafi menaxhues.
Gjenerali Orr u njoftua në lidhje me sfidat që kompania ka me rastin e sezonit të korrjes që është në prag të fillimit, si dhe me sfidat tjera që përfshinë kjo industri, në theks të veçantë me gjendjen e përgjithshme të bujqësisë në Kosovë dhe nevojat që ka kjo degë për zhvillim të mëtejshëm.
Nga ana e Gjenerali Orr, u ofrua bashkëpunim i sinqertë si në aspektin e shkëmbimit të përvojave e po ashtu edhe në lidhje me bashkëpunimin me Universitetin prestigjioz të shtetit të Iowas.
Zyrtaret e M&Sillosit u zotuan që shumë shpejtë do organizojnë një vizitë të një delegacioni të kompanisë në shtetin e Iowas për të parë për se afërmi mundësitë për fillimin e bashkëpunimit.
Njëkohësisht nga ana e menaxhmentit të kompanisë u shpreh gatishmëria e bashkëpunimit në të gjitha fushat të cilat i sheh si të nevojshme ushtria Amerikane, bashkëpunim ky që do mundësont arritje të rezultateve me interes të dyanshëm.

 

Blog

Today, on 28.06.2017, in the factory premises of M & Sillosi was a visit of a senior delegation of the US Army. This delegation, headed by General Tim Orr, had the opportunity to be closely acquainted with the company’s activities that were presented by the management staff.
General Orr was informed about the challenges the company has on the harvest season that is on the eve of the start, as well as with other challenges that this industry has, with particular emphasis on the overall state of agriculture in Kosovo and the needs it has this branch for further development.
General Orr offered sincere cooperation both in terms of exchange of experience and in cooperation with the prestigious University of Iowa.
M & Sillos officials vowed that they would soon be organizing a visit of a company delegation in the state of Iowa to look closely at the opportunities for starting co-operation.
At the same time, the management of the company expressed the willingness of cooperation in all areas that the US military deems necessary, a collaboration that will enable the achievement of results of mutual interest.