Потребне информације о профилу корпорације Деволи, све информације о мисији компаније, историји и вредностима компаније могу се наћи овде...

Корпорација Деволи

Пратите нас на следеће:
Име Слике

Terminali Doganorë

Terminali Doganorë

Традиције, поузданост и успех корпорације "Деволи" уследило је отварање терминала, у коме услуге на високом нивоу Европске уније.

У индустрије корпорације "Деволи" је настао царински терминал је изграђен у складу са стандардима ЕУ. Терминал површине од 21.000 м2, који су у више од 50 пословне канцеларије у другу, они нуде различите врсте услуга, као што су :

Agjenci zhdoganimi, banka, kompani sigurimesh, zyra doganore dhe kompani të tjera.
Për të ofruar shërbime terminale, “Devolli Corporation” ka një kontratë shumë vjeçare me Autoritet Doganore të Kosovës.