Informatat e nevojshme mbi profilin e Devolli Corporation, Të gjitha informatat rreth korporatës, misionit, historikut dhe vlerat e kompanis mund ti gjeni këtu...

Devolli Corporation

Follow us :

Job

"Drejtor të përgjithshëm për menaxhimin e projekteve Hotelerike" PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË PUNËS- DREJTOR I PËRGJITHSHËM Drejtori I Përgjithshëm është përgjegjës për të gjitha aspektet e operacioneve. Drejtori I Përgjithshëm siguroni udhëheqje dhe planifikim strategjik për të gjitha departamentet në mbështetje të kulturës

Konkurs pune DEVOLLI CORPORATION Pozicioni: Menaxher i Financave dhe Kontabilitetit Përgjegjësitë kryesore Organizon, drejton dhe mbikqyr të gjitha funksionet e menaxhimit financiar dhe kontabilitetit brenda ndërmarrjes, Krijimin dhe permiresimin e vazhdueshem te Departamentit te Financave dhe Kontabilitetit duke krijuar Procedurat e  nevojshme Menaxhimi i