Informatat e nevojshme mbi profilin e Devolli Corporation, Të gjitha informatat rreth korporatës, misionit, historikut dhe vlerat e kompanis mund ti gjeni këtu...

Devolli Corporation

Na ndiqni në:

Blog

Konkurs pune 3D Animatore

Nëse jeni person kreativ dhe i motivuar për të zhvilluar karrierën, atëherë aplikoni
edhe ju për tu bërë pjesë e ekipit tonë. Ne ofrojmë mundësi punësimi në një
ambient modern dhe dinamik.
Andaj si rezultat i zgjerimit të aktivitetit afarist, Devolli Logistic System kërkon
kandidatë të motivuar të aplikojnë për vendin e punës si:
Vendi i punës : Prishtinë
Dizajner/e Grafik ( 2 persona )
Kualifikimet e kërkuara:
 Të jetë i/e diplomuar në drejtimet komunikim vizuel, dizajn grafik ose marketing;
 Të ketë minimum 3 vjet pervojë pune në fusha relevante si advertising, social
media, brand identity design, animation;
 Të jetë i/e aftë të punojë me Adobe InDesign, Illustrator dhe Photoshop;
 Të ketë aftësi të punojë në presion, në një ambient super dinamik pune;
 Të jetë energjik/e, të ketë iniciativë dhe kreativitet, të ofroj ide të reja në çështje
të ndryshme lidhur me procesin e punës;
 Të ketë aftësi bashkëpunuese;
 Të posedoj aftësi të mira interpersonale;
 Të ketë njohuri të gjuhes Angleze.

2D/3D Animator/e ( 1 person )
Detyrat dhe përgjegjësitë:
 Animi dhe dizajnimi i 2D/3D modeleve, prapavijave, seteve, karaktereve,
objekteve, hapësirave, siglave, shpicave dhe kërkesave të tjera, në afatet e
caktuara të prodhimit.
 Puna me softverë si 3D Studio Max, Maya, Cinema 4D, After Effects, Photoshop,
Illustrator, Final Cut Pro, softverë të tjerë për montazh, ose ekuivalent për 2D/3D.
Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura
më lartë të aplikojnë duke dërguar aplikacionin përmes e-mail adresës
elektronike në: [email protected]  .
Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e
mëtejme të rekrutimit.
Konkursi do të jetë i hapur nga data 21Janar 2020 deri me 03Shkurt 2020.