Informatat e nevojshme mbi profilin e Devolli Corporation, Të gjitha informatat rreth korporatës, misionit, historikut dhe vlerat e kompanis mund ti gjeni këtu...

Devolli Corporation

Na ndiqni në:
Title Image

Terminali Doganorë

Terminali Doganorë

Tradita, besueshmëria dhe suksesi i “Devolli Corporation” pasoi me hapjen e Terminalit Doganor që ofron shërbime të nivelit të lartë evropian.

Brenda kompleksit industrial të “Devolli Corporation” është vendosur Terminali Doganor, i ndërtuar sipas standardeve evropiane. Terminali ka një hapësirë prej 21.000 m² ku janë të vendosura më shumë se 50 biznese, zyra të ndryshme, që ofrojnë shërbime të ndryshme si :

Agjenci zhdoganimi, banka, kompani sigurimesh, zyra doganore dhe kompani të tjera.
Për të ofruar shërbime terminale, “Devolli Corporation” ka një kontratë shumë vjeçare me Autoritet Doganore të Kosovës.