Informatat e nevojshme mbi profilin e Devolli Corporation, Të gjitha informatat rreth korporatës, misionit, historikut dhe vlerat e kompanis mund ti gjeni këtu...

Devolli Corporation

Na ndiqni në:

Blog

Devolli Corporation shpall konkurs

“Drejtor të përgjithshëm për menaxhimin e projekteve Hotelerike”

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË PUNËS- DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Drejtori I Përgjithshëm është përgjegjës për të gjitha aspektet e operacioneve.

Drejtori I Përgjithshëm siguroni udhëheqje dhe planifikim strategjik për të gjitha departamentet në mbështetje të kulturës sonë të shërbimit, operacioneve efiqente dhe kënaqësisë së mysafirëve. Punon afër me bordin menaxhues për të siguruar përmbushjen e objektivave strategjike.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E Drejtorit të Përgjithshëm:

 • Mbikëqyr funksionet e funksionimit të hotelit, sipas grafikut Organizativ.
 • Mban takime të rregullta me të gjithë drejtuesit e departamenteve.
 • Siguron respektimin e plotë të kontrolleve operative të hotelit, politikat, procedurat dhe standardet e shërbimit të SOP.
 • Drejton të gjitha çështjet kryesore të pronës përfshirë projektet kapitale, shërbimin ndaj klientit dhe rinovimin.
 • Trajtimi i ankesave dhe mbikëqyrja e procedurave të ofrimit të shërbimit.
 • Përgjegjës për përgatitjen, prezantimin dhe realizimin e Buxhetit vjetor të Operimit të Hotelit, Planit të Tregut dhe Shitjes dhe Buxhetit të shpenzimeve Kapitale.
 • Menaxhon përfitimin e vazhdueshëm të hotelit, duke siguruar që të ardhurat dhe objektivat e përgjithshme në shërbim ndaj klientëve janë përmbushur dhe tejkaluar.
 • Sigurohun që të gjitha vendimet të merren në interesin më të mirë të Klan Arena dhe menaxhimit efiqent.
 • Prezanton qëllimet e buxhetit të Klan Arena dhe vendos synime të tjera strategjike afatshkurtra dhe afatgjata.
 • Monitoron nga afër raportet e biznesit të Klan Arena në baza ditore dhe merr vendime përkatëse sipas nevojës.
 • Sigurohun që parashikimet mujore financiare për Dhoma, Ushqim dhe Pije, Administratë të përgjithshme janë bazuar ne objektivat strategjike dhe të sakta.
 • Maksimizimi i të hyrave përmes praktikave inovative të shitjes dhe programeve të menaxhimit të rendimentit.
 • Përgatitja dhe prezantimi I raportit financiar mujor për pronarët dhe Bordin.
 • Ndihmoni në blerjen e furnizimeve dhe pajisjeve operative, dhe kontraktimin me shitësit e palëve të treta për pajisje dhe shërbime thelbësore.
 • Të veprojë si një vendimmarrës përfundimtar në punësimin e ekipit menaxhues.
 • Mbikëqyrja dhe administrimi i të gjitha departamenteve dhe bashkëpunimi i ngushtë me drejtuesit e departamenteve në baza ditore.
 • Menaxhoni dhe zhvilloni ekipin Ekzekutiv të Klan Arena për të siguruar përparimin dhe zhvillimin e karrierës.
 • Të jetë përgjegjës për përgjegjësitë e drejtuesve të departamenteve dhe të marrë pronësinë e të gjitha ankesave të mysafirëve.
 • U përgjigjet auditimeve të ndryshme për të siguruar përmirësim të vazhdueshëm.
 • Përgjegjës për ruajtjen e cilësisë së operacioneve (auditimet e brendshme dhe të jashtme).

PARAKUSHTET:

Kandidati ideal është një profesionist në fushën e hotelerisë, me aftësi të jashtëzakonshme, menaxhuese dhe përvojë të gjerë praktike. Në dispozicion për të punuar kur është e nevojshme, përfshirë fundjavat, pushimet dhe gjatë natës.

ARSIMIMI:

Perparesi do te kene kandidatet me diplomë universitare në menaxhimin e hoteleve ose një fushë të ngjajshme. Përvojë në hapjen, menaxhimin ose ri-pozicionimin e një hoteli me rekord të qartë. Aftësi të shkëlqyera të sistemeve kompjuterike.

EKSPERIENCA:

Të paktën 5 vjet përvojë në industrinë e mikpritjes, apo menaxhimit të establishmenteve të ngjajshme.

Kandidatet e interesuar CV e tyre t’i dergojne me se largu deri me daten 16.03.2020 ne email adresen:  [email protected]