Informatat e nevojshme mbi profilin e Devolli Corporation, Të gjitha informatat rreth korporatës, misionit, historikut dhe vlerat e kompanis mund ti gjeni këtu...

Devolli Corporation

Na ndiqni në:

Devolli Corporation Shpall Konkurs Pune “IT”

K O N K U R S

“Devolli Corporation” Sh.p.k. shpallë Konkurs për plotësimin e vendeve të lira në:

– Departamentin e Teknologjisë Informative (IT) 

 

Kandidatët e interesuar duhet ti dërgojnë dokumentet në vijim:

 

  • CV-në së bashku me dëshmitë përcjellëse,
  • Letër Motivuese,
  • Kopjen e Letërnjoftimit

Aplikimi bëhet përmes emailit – postës elektronike, në:

[email protected]

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 10.05.2018, Ora 17:00h.