Informatat e nevojshme mbi profilin e Devolli Corporation, Të gjitha informatat rreth korporatës, misionit, historikut dhe vlerat e kompanis mund ti gjeni këtu...

Devolli Corporation

Na ndiqni në:

Devolli Corporation Shpall Konkurs Pune Agjystator (Saldues)

K O N K U R S

“Devolli Corporation” Sh.p.k. shpallë Konkurs për plotësimin e vendeve të lira në:

 

– Departamentin e Mirëmbajtjes – Agjystator (Saldues)  në Pejë

– Kandidatët e interesuar duhet ti dërgojnë dokumentet në vijim:

  • CV-në së bashku me dëshmitë përcjellëse,
  • Letër Motivuese,
  • Kopjen e Letërnjoftimit

Aplikimi bëhet përmes emailit – postës elektronike, në:

[email protected]

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 10.05.2018, Ora 16:00h.