Потребне информације о профилу корпорације Деволи, све информације о мисији компаније, историји и вредностима компаније могу се наћи овде...

Корпорација Деволи

Пратите нас на следеће:

Блог

Деволи корпорације пореског обвезника за 2019. годину

Oda Ekonomike e Kosovës (OEK) ka ndarë shpërblimet për tatimpaguesit, eksportuesit dhe punëdhënësit e vitit 2019 ,  Devolli Corporation në këtë ceremoni u shpërblye me çmimin “Tatim paguesi i vitit 2019”
Devolli Corporation me kompanitë e saja ka te punësuar mbi 2,000 punëtorë dhe mbi 15,000 bashkëpuntorë.
Këtë çmim në emër të Devolli Corporation e pranoj  një nga perfaqësuesit e Bordit menagjues të Korporates.