Mundësi Punësimi

Për të aplikuar për punësim në Devolli Corporation, ju duhet ti plotësoni pikat në aplikacionin e mëposhtëm:

Emri i aplikuesit

Data e lindjes:

Foto personale:

Pozita / tat për të cilat aplikoni:

Adresa:

Telefoni:

E-mail:

Statusi martesor:

A posedoni leje për vozitje?

Kush ju ka referuar tek ne?


Punëdhënësi:

Pozita juaj:

Telefoni:

Mbikëqyrësi juaj, dhe titulli:

Datat e punësimit:

Rroga:

Arsyeja e largimit nga puna: